Privacy verklaring 

Imagine by Annelies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 
Imagine by Annelies 
Ondernemingsnummer: 0758. 755. 873
Imaginebyannelies@outlook.be
www.imaginebyannelies.be

Annelies Vandoorne in de fucntionaris gegevensbescherming van Imagine by Annelies. Zij is te bereiken via Imaginebyannelies@outlook.be

Persoonsgegevens
Imagine by Annelies kan persoonsgegevens verwerken wanneer je de website www.imaginebyannelies.be bezoekt of wanneer je gebruik maakt van deze haar diensten.

De volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:
- Voor- & achternaam
- E-mailadres
- IP-adres
- Instagram
- Gegevens over jouw activiteiten op deze website
- Gezinssamenstelling
- Adres
- Bedrijfsnaam en BTW-id (indien van toepassing)

Verwerkingsdoeleinden
Imagine by Annelies verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

- Facturatie
- Inlichtingen te verstrekken of contact op te nemen in het kader van de opdracht
- Versturen van bedrijfsgebonden reclame verbonden aan Imagine by Annelies 
- Aanbieden, opvolgen en afleveren van diensten en producten
- Aanmaken en bewaren van een klantenbestand

Bewaartermijn 
Imagine by Annelies bewaart je gegevens niet langer dan nodig is voor het voltooien en opvolgen van de opdracht.
Persoonsgegevens worden minimaal 4 jaar bewaard voor administratieve doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Imagine by Annelies verbindt er zich toe de persoonsgegevens niet door te geven aan derden tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de opdracht of om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Jouw rechten 
Je hebt het recht om op ieder moment je persoonsgegevens in te kijken, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om op ieder moment je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerkingen hiervan door Imagine by Annelies.
Je kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar imaginebyannelies@outlook.be.


Privacyverklaring